Akkerbouw

Het landbouwbedrijf bestaat voor het grootste deel uit akkerbouw. Dit houdt in dat we op de percelen grond gewassen telen. Bij ons op het bedrijf zijn dat aardappelen voor AVEBE. Deze worden verwerkt voor zetmeel. Dit zetmeel wordt gebruikt voor voedingsmiddelen, maar onder andere ook in de beton-papier en lijmindustrie. Verder telen we suikerbieten voor CosunBeetCompagny. De suiker gaat naar levensmiddelenindustrie. Een belangrijke afnemer is CocaCola. We hebben ook nog brouwgerst. Dit is zomergerst dat naar de bierbrouwerijen gaat. Ook hebben nog een stuk bos. Dit is een sparrenbos en blijft altijd bos. In januari 2020 is dit gedund en de door de letterzetter aangetaste sparren zijn vewijderd.

We vinden het belangrijk om op een goede manier bezig te zijn met ons bedrijf. Dit betekent voor ons met respect voor milieu, natuur en mens. Ook de zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen dragen hier een steentje aan bij. Het landbouwbedrijf is daarom ook aangesloten bij de Stichting Veldleeuwerik. Deze stichting staat voor liefhebbers van goed en gezond voedsel, die in balans willen zijn met natuur en milieu.

Bosjestuin is een klein deel van het bedrijf. Ook hier staat respect voor milieu, natuur en mens centraal. We telen het zomerfruit op een zo een natuurlijke mogelijke manier. Dit bereiken we door inzaai van wilde bloemenmengsels die zorgen voor extra wilde bestuivers en natuurlijke vijanden voor de plaagdieren in onze pluktuin. We gebruiken natuurlijke bestuivers zoals de wilde bijen en hommels om mooie vruchten te krijgen.

Het bedrijf ligt in het veenkoloniaal deel van de provincie Drenthe. Het land van de vergezichten, de wijken en de turf. De turfwinning is al lang afgelopen en al jaren worden hier aardappelen geteeld. We liggen bij het mooie dorp Gieterveen met de oude molen de Eendracht en twee oude kerken.