Ons Bedrijf

Ons akkerbouwbedrijf is in Gieterveen. Dit is in de provincie Drenthe. Zoals de naam al zegt in de veenkoloniën, het veengebied. We telen zetmeelaardappelen, suikerbieten en brouwgerst. We hebben ook op enkele percelen natuur en een bosperceel met fijnspar op afstand. Achter de boerderij hebben we verschillende vruchtbomen, walnoten, struiken en bloemen. Als we voldoende vruchten hebben, geven wij de mogelijkheid om te komen plukken.

We hebben dit jaar geen fruit, behalve eind juli rode bessen.

 

Het is zomer 2021. Alle gewassen zijn goed aan het groeien.  De fruittuin zijn we geheel aan het veranderen en is nog niet klaar. Dit jaar hebben we alleen rode bessen en deze zijn nog niet rijp. 

Voor informatie kunt u  contact met ons opnemen via het mobielnummer: 06-10598459.