Ons Bedrijf

Ons akkerbouwbedrijf is in Gieterveen. Dit is in de provincie Drenthe. Zoals de naam al zegt in de veenkoloniën, het veengebied. We telen zetmeelaardappelen, suikerbieten en brouwgerst. We hebben ook op enkele percelen natuur en een bosperceel met fijnspar op afstand. Achter de boerderij hebben we verschillende vruchtbomen, walnoten, struiken en bloemen. Als we voldoende vruchten hebben, geven wij de mogelijkheid om te komen plukken.

Voor informatie kunt u bellen of bericht sturen via de contactpagina.

 

Het is januari 2021. Alle gewassen zijn van het land. De groenbemesters staan op een deel van de percelen. Deze zijn nu groen. De zetmeelaardappelen liggen in de bewaarschuur. De fruittuin zijn we geheel aan het veranderen.

Voor informatie of een bezoek kunt u  contact met ons opnemen via het mobielnummer: 06-10598459.