Ons Bedrijf

Ons akkerbouwbedrijf is in Gieterveen. Dit is in de provincie Drenthe. Zoals de naam al zegt in de veenkoloniën, het veengebied. We telen zetmeelaardappelen, suikerbieten en brouwgerst. We hebben ook op enkele percelen natuur en een bosperceel met fijnspar op afstand. Achter de boerderij hebben we verschillende vruchtbomen, walnoten, struiken en bloemen. 

Akkerbouwbedrijf

 De Fruittuin is gesloten

Voor informatie kunt u  contact met ons opnemen via het mobielnummer: 06-10598459.

We hebben geen pluktuin meer en geen fruit om te verkopen of te plukken.